Bahamas [Bahamas]

Apply filters
Period Value
1973 NA
1974 NA
1975 NA
1976 NA
1977 NA
1978 NA
1979 NA
1980 NA
1981 NA
1982 NA
1983 NA
1984 NA
1985 NA
1986 NA
1987 NA
1988 NA
1989 NA
1990 NA
1991 NA
1992 NA
1993 NA
1994 NA
1995 NA
1996 NA
1997 NA
1998 NA
1999 NA
2000 NA
2001 NA
2002 NA
2003 NA
2004 NA
2005 NA
2006 NA
2007 NA
2008 NA
2009 NA
2010 NA
2011 NA
2012 NA
2013 NA
2014 NA
2015 NA
2016 NA