Foreign trade, Exports: Value (calendar and seasonally adjusted), Imports: Value (calendar and seasonally adjusted), Countries and country groups, Germany, Months, Year [51000BM991]

Updated by provider on October 12, 2022 (6:30 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]
Indicator [ind]
Countries and country groups [ISOA2A]
Germany [DINSG]

Dataset has 88 series. Add search filters to narrow them.

Dimension codes and labels
[freq] Frequency
 • [M] Monthly
[unit] Unit
 • [tsd_eur] Thousands of euros
[ind] Indicator
 • [WERTAX] Exports: Value (calendar and seasonally adjusted)
 • [WERTEX] Imports: Value (calendar and seasonally adjusted)
[ISOA2A] Countries and country groups
 • [DRITTL] Third countries
 • [EU] European Union
 • [EUROZ] Eurozone
 • [ISOA2-AT] Austria
 • [ISOA2-AU] Australia
 • [ISOA2-BE] Belgium
 • [ISOA2-BG] Bulgaria
 • [ISOA2-BR] Brazil
 • [ISOA2-CH] Switzerland
 • [ISOA2-CN] China
 • [ISOA2-CY] Cyprus
 • [ISOA2-CZ] Czechia
 • [ISOA2-DK] Denmark
 • [ISOA2-EE] Estonia
 • [ISOA2-ES] Spain
 • [ISOA2-FI] Finland
 • [ISOA2-FR] France
 • [ISOA2-GB] United Kingdom
 • [ISOA2-GR] Greece
 • [ISOA2-HR] Croatia
 • [ISOA2-HU] Hungary
 • [ISOA2-IE] Ireland
 • [ISOA2-IN] India
 • [ISOA2-IT] Italy
 • [ISOA2-JP] Japan
 • [ISOA2-KR] Republic of Korea
 • [ISOA2-LT] Lithuania
 • [ISOA2-LU] Luxembourg
 • [ISOA2-LV] Latvia
 • [ISOA2-MT] Malta
 • [ISOA2-MX] Mexico
 • [ISOA2-NL] Netherlands
 • [ISOA2-NO] Norway
 • [ISOA2-PL] Poland
 • [ISOA2-PT] Portugal
 • [ISOA2-RO] Romania
 • [ISOA2-RU] Russian Federation
 • [ISOA2-SE] Sweden
 • [ISOA2-SI] Slovenia
 • [ISOA2-SK] Slovakia
 • [ISOA2-TR] Turkey
 • [ISOA2-US] United States
 • [ISOA2-ZA] South Africa
 • [NEURZ] Non-Eurozone
[DINSG] Germany
 • [DG] Germany
Technical links